Oświadczenie

Stanowczo protestuję przeciwko szkalowaniu dobrego imienia organizacji, której jestem współzałożycielem, o nazwie Stowarzyszenie Wolność Równość Demokracja. Szkalowaniu przez media o proweniencji prawicowej, nie posiadających żadnych uprawnień do oceny naszej działalności.

W ostatnich dniach przypuszczono bezpardonowy atak na moją organizację, nie licząc się ze słowami; insynuując, że zbierane przez Stowarzyszenie WRD fundusze zostaną zdefraudowane. Oświadczam, że owa bezprzykładna i skandaliczna napaść spotka się z naszej strony ze stosowną odpowiedzią, nie wykluczając drogi prawnej ochrony dobrego imienia.

Wzywam redakcje mediów, które pozwoliły sobie na podobne potwarze i pomówienia, do zaprzestania kampanii oszczerstw, nienawiści i pogardy, która uderza we mnie, we współzałożycieli Stowarzyszenia WRD oraz we wszystkich jego działaczy i sympatyków. W przeciwnym razie, wobec nie zaprzestania szkalowania WRD, spotkamy się w sądzie, gdzie będziemy dochodzić ochrony naszego dobrego imienia z art. 212 § 1 k.k. i art. 213 § 1 k.k., w powiązaniu z art. 216 § 1 k.k., a także odrębnie z art. 23 – 24 k.c.

Niezależnie od powyższego zaznaczam, że jakkolwiek wbrew intencjom prorządowych organów prasowych kampania przyniosła nam także dobry skutek w postaci realnych wpływów dokonanych przez osoby, które nie dały wiary oskarżeniom i postanowiły nasze Stowarzyszenie wesprzeć, to jednak pomimo tego szkodę wizerunkową oceniam jako znaczącą, niczym nie usprawiedliwioną i skandaliczną. Nie sposób jej sklasyfikować jako rezultatu zwykłej działalności politycznej, a tym bardziej działalności dziennikarskiej.

Dlatego oczekuję sprostowań i publicznych przeprosin.
Przemysław Wiszniewski, rzecznik WRD

DZIAŁAJ RAZEM Z WRD

Zapraszamy do współpracy! Działajmy wspólnie! Bądźcie razem z nami, ze Stowarzyszeniem WRD!Liczymy na Wasze wsparcie organizacyjne i finansowe.Oto numer konta do wpłat:BZ WBK 18 1090 1014 0000 0001 3646 7260

Opublikowany przez Wolność Równość Demokracja Czwartek, 23 sierpnia 2018

Kijowski do hejterów

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli rozpropagować mój apel o wsparcie Stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja (https://www.facebook.com/WolnoscRownoscDemokracja/videos/2250498038511498/). Dzięki Wam rozszedł się nadspodziewanie szeroko i dał wymierne efekty.

Opublikowany przez Mateusz Kijowski Niedziela, 26 sierpnia 2018

Rating: 4.2/5. From 16 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Facebook Comments